Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) ma zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa. Podejście to może przyjść z pomocą każdemu, niezależnie od poziomu inteligencji, wykształcenia, kultury, płci czy orientacji seksualnej.

Pacjenci i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem aktualnych problemów. Szukają związku pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. Następnie określają cel terapii oraz czas jej trwania.


Nasze terapie

Psychoterapia indywidualna

terapia indywidualna

Psychoterapia par i małżeństw

psychoterapia par

Warsztaty

warsztaty psychoterapeutyczne

Referencje

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …