Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to najpowszechniejsza forma pomocy terapeutycznej, polegająca na współpracy terapeuty i klienta. Podczas pierwszych spotkań, wspólnie określany jest cel psychoterapii, w oparciu o aktualne problemy, trudności i historię pacjenta oraz wiedzę i doświadczenie terapeuty. Dalsza wspólna praca ukierunkowana jest na osiągnięciu ustalonego celu - rozwiązanie problemu, w oparciu o stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych, skoncentrowana na „tu i teraz”, usystematyzowana i ograniczona w czasie. Sesje trwają 50-60 minut i odbywają się raz w tygodniu. Oprócz pracy z psychoterapeutą, pacjent między spotkaniami wykonuje ustalone i omówione prace osobiste. To ważny element terapii, do którego odnosimy się na sesjach.

Terapia poznawczo – behawioralna opiera się na poznawczym opracowaniu przekonań i strategii behawioralnych, które charakteryzują konkretne zaburzenia. W trakcie sesji, poprzez identyfikację i modyfikację niefunkcjonalnych myśli oraz przekonań, które są przyczyną problemów, następuje poprawa nastroju i funkcjonowania pacjenta. Zrozumienie związku między własnymi myślami, emocjami i zachowaniem, pozwala na ich zmianę, a przez to - osiągnięcie celu psychoterapii.

Oferujemy psychoterapię indywidualną, o udowodnionej naukowo skuteczności, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zmagającymi się m.in. z:

  • zaburzeniami lękowymi (fobie, napady paniki, zespół lęku uogólnionego - GAD, fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie stresowe pourazowe – PTSD, hipochondria)
  • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • zaburzeniami snu
  • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
  • zaburzeniami osobowości
  • chorobami psychosomatycznymi
  • przewlekłą chorobą somatyczną
  • ADHD
  • całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
  • oraz różnymi innymi problemami natury psychologicznej

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …