Psychoterapia par

Rozpoczynając związek nieraz zastanawiamy się, jak on się skończy. Wraz z doświadczeniem uczymy się, że gdy żar opadnie, powstają problemy – problemy ze zrozumieniem, wrażaniem myśli, wyrażaniem uczuć, różnicą poglądów, wyobrażeń i celów. Często związki wyglądają jak przeciąganie liny. A czy tak ma wyglądać nasz życie? Czy mamy na to siłę? Czy tego właśnie pragniemy?

Celem terapii jest zwiększenie wzmocnień pozytywnych. Para uczy się nowych umiejętności w zakresie porozumiewania się, rozwiązywania problemów, wprowadzania zmian w zachowaniu. Szczególne miejsce w terapii ma trening komunikacji, modyfikacja nierealistycznych oczekiwań, dająca szanse na trwałe zmiany zachowań partnerów.
Terapia ma ścisłą strukturę: cele terapii są precyzyjnie określone na początku, na podstawie zgłaszanych problemów. Uzyskanie poprawy mierzone jest w kategoriach związanych ze zmianą zachowań w określonych sferach problemowych uzyskanych poprzez nabyte nowe umiejętności.
Pary uczone są dobrego komunikowania się: ćwiczenia służą rozwijaniu umiejętności prostego, przejrzystego wyrażania własnych myśli i odczuć, zrozumienia wobec partnera oraz konstruktywnego wyrażania złości (uważne słuchanie ze zrozumieniem, empatia, odzwierciedlenie, parafrazowanie, itp.). Trening rozwiązywania problemów – unikanie generalizowania, wyrażanie własnego emocjonalnego stosunku, rozpoczęcie od komunikatu pozytywnego, wyrażanie własnego wkładu w konflikt, zwięzłość, bez rozwlekania przeszłości i szczegółów, koncentracja na zachowaniach, a nie na interpretacjach.

Poczucie więzi miedzy partnerami jest kluczem do pozytywnej relacji miłosnej i ogromnym źródłem siły w tej relacji.
- szukamy wsparcia i jesteśmy gotowi je dawać, gdy czujemy się bezpieczni w związku, odczuwamy komfort, który zapewnia nam bliskość, oraz mamy pewność, co do tego, że możemy polegać na ukochanej osobie
- gdy mamy bezpieczną więź z partnerem łatwiej dochodzimy do siebie po ranach, które nam on nieuchronnie zadaje i przyjmujemy mniej agresywną postawę, kiedy się na niego denerwujemy;
- bezpieczny związek wzmacnia nas, lepiej lubimy siebie i bardziej się rozumiemy.
Destrukcyjna walka między partnerami to z wierzchu problemy w komunikacji, ale głębiej te pary straciły ze sobą kontakt emocjonalny, nie czują się emocjonalnie bezpiecznie. TA walka to protest przeciwko emocjonalnej rozłące.

„czy mogę jeszcze na ciebie liczyć?”
„czy jesteś przy mnie?”
„czy będziesz przy mnie, gdy Cię o to poproszę?”
„czy liczę się dla ciebie?”
„czy cenisz mnie i akceptujesz?”
„czy potrzebujesz mnie i polegasz na mnie?”.

Potrzebujemy by nasi partnerzy reagowali na nasze cierpienie, ale musimy je okazać. Dobra miłość wymaga odwagi i zaufania. Jak nasze bezpieczne schronienie przy ukochanej osobie jest zagrożone, przytłacza nas smutek, wstyd z powodu poczucia nieudolności lub porażki i desperacki lęk przed odrzuceniem, stratą i porzuceniem.
Aby odnowić więź kochankowie muszą być w stanie zmniejszyć konflikt i aktywnie dbać o podstawowe bezpieczeństwo emocjonalne. Potrzebna tu jest współpraca. Potrzebują zatrzymać się w miejscu i przeprowadzić kontrolę obrażeń.

  • Zatrzymanie rozgrywki
  • Branie odpowiedzialności za własne ruchy,
  • Przyznanie się do swoich uczuć,
  • Uświadomienie jak kształtujemy uczucia partnera,
  • Pytanie o głębsze uczucia partnera,
  • Dzielenie się głębszymi uczuciami,
  • Trzymanie się razem – postrzeganie siebie jako sprzymierzeńców, działanie we wspólnej sprawie, przejęcie kontroli nad negatywnymi rozmowami.

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …