Kontrakt terapeutyczny

Gdańsk , dnia ........................... roku.
KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
Zapraszamy do wspólnej pracy. To będzie taki czas kiedy razem będziemy podążać za tym co trudne dla Ciebie, za tym co przeszkadza Ci w życiu. Bardzo ważne jest Twoje zaangażowanie. Nie musisz decydować o rozpoczęciu terapii już dziś. Po pierwszej, wstępnej sesji kiedy dowiesz się więcej na temat leczenia możesz podjąć decyzję. Terapia ma swoje zasady.
  1. Terapeutę obowiązuje zasada poufności. Nie mogę i nie będę z nikim rozmawiał o Twoich problemach. Nasze rozmowy pozostają tajemnicą i nikt nie ma do nich dostępu. Jeżeli jednak dowiem się że Twojemu zdrowiu lub życiu coś zagraża, będę musiała zapewnić Ci bezpieczeństwo.
  2. W trakcie terapii możemy rozmawiać o trudnych i przykrych dla Ciebie sprawach. Jeżeli w trakcie rozmów poczujesz się źle proszę Cie powiedz mi o tym gdyż wspólne zaufanie jest bardzo ważne w terapii.
  3. Jeżeli nie będziesz mógł przyjść na sesję, poinformuj swojego terapeutę telefonicznie. Rezygnacja z terapii w dniu spotkania skutkować będzie opłatą za wizytę.

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …