Hipohondria

Hipochondria - lęk o zdrowie

Głównymi cechami tego zaburzenia jest przekonanie o poważnej chorobie (lub stan przed jej rozwojem), które opiera się na błędnej interpretacji obaw lub objawów somatycznych. Osoba dopuszcza możliwość, że może wyolbrzymiać wielkość budzącej strach choroby lub może wcale nie być na nią chora. Pacjenci z lękiem o zdrowie na ogół reagują na otuchę ze strony lekarzy natychmiastową redukcją dolegliwości psychicznych. Jest to jednak działanie przejściowe i działa zwykle od kliku godzin do klilku dni.
 
Typowe mysli to:
  • Jestem bardziej zagrożony rakiem niż inni
  • Mam słaby organizm
  • Jestem bardziej podatny na zachorowanie lub przedwczesną śmierć
  • Dopuszczenie myśli, że czuje się dobrze może być kuszeniem losu i stanie się coś złego
  • Ból głowy może być oznaką guza mózgu, ktory stanowi zagrożenia dla życia
Terapia CBT pozwoli Ci rozpoznać twoje błędy myslenia i podwazyć przekonania dotyczące zdrowia i choroby oraz zebrać dowody na rzecz alernatywnego myślenia. 

MentalPress

MentalPress

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …