Pytania i odpowiedzi

Dział FAQ został stworzony aby lepiej Państwo zrozumieli naszą pracę

MentalPress

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapia jest leczeniem zaburzeń psychosomatycznych metodami psychologicznymi.

Kim jest i jaką rolę odgrywa psychoterapeuta ?

Psychoterapeuta, którym jest najczęściej psycholog lub psychiatra wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, by podczas szeregu spotkań określić rodzaj problemu czy zaburzenia, a następnie pomóc go zrozumieć i opanować. Przykładami takich problemów są:
 • zaburzenia neurotyczne - inaczej lękowe np. fobie, napady paniki, zamartwianie się,
 • zaburzenia psychosomatyczne wywołane przez przewlekły stres lub lęk, a odbijające się na kondycji fizycznej w postaci np. bólu o nieznanej przyczynie, czy
 • zaburzenia osobowości np. osobowość unikająca.

Jak wygląda terapia poznawczo-behawioralna ?

Terapia polega na zdiagnozowaniu, analizie i zneutralizowaniu wewnętrznych procesów myślowych, które negatywnie wpływają na nasze funkcjonowanie (życie). Możemy ją podzielić na kilka etapów:
 • na wstępie potrzebujący, przy współpracy z psychoterapeutą musi przeanalizować swoje zachowanie i towarzyszące mu odczucia i myśli,
 • następnie diagnozowane są związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy problematycznym zachowaniem lub negatywnymi emocjami a wywołującymi je odczuciami i myślami,
 • najdłuższy etap terapii polega na zastąpieniu negatywnych, często nieracjonalnych sądów, opinii i oczekiwań, myśleniem racjonalnym i pozytywnym
 • w końcowej fazie terapii następuje weryfikacja „nowego myślenia” w codziennym życiu i działaniu.

Jakie problemy leczy się stosując terapię poznawczo-behawioralną ?

 • lęki (nerwice)
 • nadmierne zamartwianie się
 • napady paniki
 • hipochondrię
 • agorafobie
 • PTSD
 • fobie społeczne
 • problemy z nastrojem
 • dystymie
 • depresje
 • chorobę afektywną – dwubiegunową
 • nadmierną złość
 • problemy somatyczne związane ze stresem
 • problemy z odżywianiem
 • problemy ze snem i zasypianiem
 • dolegliwości ze strony układu krążenia i serca, gdy nie wykryto zmian kardiologicznych
 • brak panowania nad negatywnymi emocjami.

 

Jakie są metody psychologiczne?

Wywiad, rozmowa, testy i kwestionariusze a także obserwacja.

Czym jest terapia poznawcza ?

Idea Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej powstała w Europie w 1992 roku i dzięki dynamicznemu rozwojowi zyskała przez ostatnie 20 lat największą popularność spośród wszystkich form psychoterapii. Jej idea i skuteczność opiera się na założeniu, że proces uczenia się oraz otoczenie, w którym żyjemy mają decydujący wpływ na nasze zachowanie. Wpływają na nasze przekonania, sposób myślenia i widzenie świata.
 
Terapia poznawcza zakłada, że wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych (lęków, nastroju depresyjnego, złości) jest specyficzny, nabyty w negatywnych warunkach życiowych, styl myślenia i przetwarzania informacji.
 
Podwaliną terapii poznawczej jest założenie, że MYŚLENIE wpływa na EMOCJE i ZACHOWANIE. 
Myślenie można zmieniać i monitorować. Ludzie którzy potrafią to robić doświadczają mniej negatywnych emocji. 
Psychoterapeuta wskaże Ci skuteczne metody rozpoznawania i zmiany dotychczasowego myślenia.

Czym jest terapia behawioralna ?

Terapia behawioralna skupia się na zachowaniu człowieka.
 
Człowiek uczy się i nabywa cech złego zachowania podczas własnych obserwacji i doświadczeń. W wyniku tych obserwacji i doświadczeń może też mieć braki w pozytywnym zachowaniu. To nabyte „złe zachowanie” może być źródłem naszych problemów emocjonalnych (lęków, nastroju depresyjnego czy złości).
 
Terapia behawioralna uczy zmiany niepożądanych zachowań przez ich wygaszanie i uczenia się nowych - pożądanych. Testowanie i nabywanie pozytywnych zachowań odbywa się w realnym życiu lub na sesjach terapeutycznych.

Jak zorganizowana jest terapia?

Spotkania (sesje) z psychoterapeutą odbywają się jeden raz w tygodniu. 
Po ustaleniu diagnozy i celu terapii, psychoterapeuta określa przybliżony czas leczenia. Najczęściej jest to 15 -20 sesji.
Możliwe są także jednorazowe konsultacje celem doraźnego wsparcia lub pokierowanie do innego specjalisty w przypadku innego problemu.

 

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …