Uzależnienie

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, to silna potrzeba zażywania konkretnych środków.

To kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość.

.
Aby potwierdzić uzależnienie, konieczne jest wystąpienie, co najmniej trzech objawów w czasie ostatniego roku:

  • Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).

  • Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).

  • Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobiegania alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.

  • Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).

  • Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).

  • Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.

  • Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.

  • Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

Myśli, które mogą towarzyszyć osobom uzależnionym to:

– Nie wytrzymam nieprzyjemnych uczuć …

– Potrzebuję środka, aby czuć się lepiej …

– Muszę coś wypić, aby zapomnieć o samotności i stresie …

– Nigdy tego problemu nie pokonam …

– Jeśli wypiję, to będę lepiej radzić sobie z problemami …

– Dlaczego mam się cały czas tak męczyć …

– Miałem ciężki dzień, więc należy mi się odrobina relaksu …

– Alkohol sprawia, że jestem bardziej towarzyska …

– Potrzebuję alkoholu, aby przetrwać ten dzień …

– Nie zaakceptują mnie, jeśli się nie napiję …

Charakterystyczne dla każdego uzależnienia jest to, że środek uzależniający powoli zdobywa kontrolę nad osobą biorącą. Traci ona panowanie nad własnym życiem.

Terapia może być pomocna w zrozumieniu zjawisk związanych z uzależnieniem.

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …