PTSD

Zaburzenie stresu pourazowego PTSD

Jest to zaburzenie lękowe, które powstaje w wyniku stresu o bardzo dużej sile i powoduje psychiczny kryzys, który czasem przekracza ludzkie możliwości poradzenia sobie z nim samemu. Jest to przedłużona lub opóźniona reakcja na stres.
 
Zaburzenie to powstaje wtedy, gdy osoba doznała traumatycznego doświadczenia, była świadkiem jednego lub kilku z poniższych sytuacji:
 • śmierć innej osoby,
 • sytuacja zagrożenie śmiercią swoją lub kogoś innego,
 • wypadek, gdzie było zagrożone zdrowie swoje lub innych.     
W trakcie zdarzenia pojawia się intensywny strach, poczucie bezradności i przerażenia.
Występują trzy grupy objawów PTSD:
 1. Ponowne przeżywanie, odtwarzanie. Może występować w różnych postaciach:
 • Nawracające wspomnienia zdarzenia;
 • Nawracające sny dotyczące wydarzenia;
 • Zachowania lub emocje pojawiające się tak, jakby wydarzenie traumatyczne miało wciąż miejsce;
 • Cierpienie, w momencie zetknięciem się z jakimkolwiek bodźcem zewnętrznym lub wewnętrznym symbolizującym lub przypominającym wydarzenie traumatyczne;
 • Reakcja fizjologiczna w odpowiedzi na zetknięcie się z jakimkolwiek bodźcem, zewnętrznym lub wewnętrznym symbolizującym lub przypominającym wydarzenie traumatyczne.
 1. Unikanie/Odrętwienie:
 • Wysiłki w celu uniknięcia myśli, uczuć, czy rozmów związanych z traumą;
 • Podejmowane wysiłki w celu uniknięcia aktywności, miejsc, ludzi, którzy mogliby przywołać wspomnienie traumatycznego wydarzenia;
 • Całkowita niezdolność do odtwarzania ważnych okoliczności wydarzenia;
 • Zmniejszone zainteresowanie czy podejmowanie ważnych aktywności;
 • Poczucie izolacji i obcości w kontakcie z innymi osobami;
 • Zawężony zakres odczuwanych emocji;
 • Poczucie braku perspektyw na przyszłość.
 1. Nadmierne wzbudzenie:
 • Trudności w zasypianiu lub podtrzymywaniu snu;
 • Drażliwość lub wybuch gniewu;
 • Trudności w koncentracji uwagi;
 • Nadmierna czujność;
 • Wzmożona reakcja zaskoczenia. 
Pacjenci próbują:
 • unikać myśli, uczuć lub rozmów związanych z urazem,
 • unikać działań, miejsc lub osób budzących przypomnienia traumy,
 • nie mogą sobie przypomnieć ważnych aspektów urazu,
 • zmniejsza się w znacznym stopniu zainteresowanie i udział w aktywności,
 • pojawia się poczucie dystansu i wyobcowania wobec innych osób,
 • zmniejszają się rozpiętości odczuwania przyjemnych odczuć,
 • pacjenci mają poczucie ograniczenia przyszłości.
 
W trakcie terapii poznawczej terapeuta pomaga zrozumieć i zmienić sposób myślenia o traumie i jej następstwach. Zadanie pacjenta polega na zrozumieniu, w jaki sposób pewne myśli na temat zdarzenia traumatycznego wywołują stres i sprawiają, że objawy przybierają na sile. Niezbędna jest więc dokładna psychoedukacja na temat tego co się z pacjentem dzieje i z czego to wynika.
 
W trakcie terapii uczymy jak radzić sobie ze stresem, napięciem i wspomnieniami tak, by móc wrócić do funkcjonowania sprzed traumatycznego zdarzenia.

MentalPress

MentalPress

Czym są terapie poznawcze i behawioralne ?

Tłumaczenie tekstu umieszczonego na stronie internetowej European Association for Behavioural and Cognitive Therapies www.eabct.com …

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od …